WITAMY        

Działania naszego Stowarzyszenia zmierzają do uchronienia od zapomnienia, popularyzacji i krzewienia piękna kultury wsi łowickiej. Powstało w 1992 roku. Skupia twórców, artystów z regionu łowickiego.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie" jest stowarzyszeniem twórczym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach Dz.U.Nr.20 poz.104, zmiana 1990r.Nr.14 poz.86.

           Cele, środki, działania:

1.Promocja walorów regionalnych wsi łowickiej i krzewienie jej tradycji z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oraz do rozwoju oświaty regionalnej i turystyki.   

2.Integrowanie środowiska, w tym i osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu, zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym, oraz bezdomności.

           Do realizacji pkt 1 Stowarzyszenie zdąża poprzez:
  
1.Propagowanie kultury wsi łowickiej w różnych formach artystycznego wyrazu.
  2.Różnorodna i szeroka reklama
  3.Zabezpieczenie dorobku twórczości i sztuki ludowej.
  4.Inspirowanie współczesnej twórczości i sztuki ludowej.
  5.Różnorodne formy artystyczno-organizacyjne atrakcji turystycznych.

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” jest organizacją prawną opartą na pracy wolontariuszy. Skupia w swym gronie wspaniałych śpiewaków, twórców sztuki ludowej (m.in. wycinankarstwa, hafciarstwa, bibułkarstwa) z Łowicza i okolic. Zapracowuje na swoje utrzymanie działalnością statutową.

Sztandardowym programem jest “Wesele Łowickie” dla grup turystów – nowatorska forma atrakcji turystyczno – folklorystycznej. Program ten realizowany jest w urządzonych przez Stowarzyszenie chałupach skansenów w Maurzycach i w Granicy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na imprezach "Wesela Łowickiego" od 1994 roku gościło ponad 10 000 turystów z wielu krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Azji, Australii.

Stowarzyszenie prezentowało się na wielu przeglądach artystycznych: obrzędów, zwyczajów, gawęd i twórczości ludowej. Uhonorowane nagrodami na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych “O Łowicki PASIAK” w Łowiczu. Reprezentowało Łowicz na “Dniach Europy” w Colditz (Niemcy), Dniach Polskich w Czerniachowsku (Rosja), Dniu Polskim na Węgrzech.

 

Osoba kontaktowa: Teresa Wojda Prezes Stowarzyszenia od 1992 roku.

Stypendystka 2000 roku Ministra Kultury i Sztuki, uhonorowana odznakami: Ministra Kultury, "Zasłużony Działacz Kultury”, "Zasłużony Dla Kultury Polskiej", Wolontariusz 2002 roku z dziedziny kultury województwa łódzkiego, nominowana do ogólnopolskiego konkursu “Akcja Akacja”. Zaangażowana jako twórca ludowy z dziedziny bibułkarstwa.

 

Od 14.01.2010r. naszą stronę odwiedziło: Liczniki internetowe gości.